Kontakt

Stránky sú stále pod výstavbou

Snažím sa urobiť všetko, ale hlavne pracujem na weboch mojich klientov.

Pavol Mrázek